Category Archives: datablog

Bijvangst: 3 aanbevelingen voor kaartenwerk

Om de tafel gaan met je doelgroep kun je niet vaak genoeg doen, dat bleek maar weer op 31 maart toen we met experts nadachten over het gebruik van de open data van Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal. Hieronder nog 3 algemene aanbevelingen die voor kaartenmakers van belang kunnen zijn:

1. Make it simple stupid!

Kaarten moeten makkelijk te lezen zijn; bezoekers hebben behoefte aan begrijpelijke data. Dat is zoooveel gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Data die uit datasets van RIVM komen zijn vaak door wetenschappers aangeleverd en met een specifiek doel verzameld. Wil je ze inzetten voor een brede doelgroep, dan kan het gebeuren dat ze bewerkt moeten worden. Geen simpele opgave, wel een belangrijke!

2. Maak het lokaal

Eindgebruikers willen op lokaal niveau hun situatie kunnen raadplegen. Ze willen zien hoe het ervoor staat in hun eigen omgeving bijv. wat is de geluidsdruk op mijn gevel. Dit vraagt om volledige en hyperlokale data die daadwerkelijk iets zeggen over een persoonlijke leefsituatie en de eigen leefomgeving: Wat betekent dit voor mij?

3. Kan ik bijdragen?

Vervolgens willen eindgebruikers zelf ook data gemakkelijk kunnen toevoegen over eigen ervaringen (goede zwemplekken, onontdekte eettentjes op een favoriete route) maar ook beoordelingen (het zwemwater was gevaarlijk, de service was matig). Dit biedt kansen voor rijkere datasets die ook op een andere manier gecureerd moeten worden. De initiatiefnemers van Atlas Leefomgeving onderschrijven deze behoefte. Tijdens de werkconferentie werd nieuwe functionaliteit gelanceerd die burgers in staat stelt om locaties van waterkoeltorens aan de Atlas toe te voegen.

Datavragen voor Hacking for Sustainability 2

Op 31 maart a.s. vond de Werkconferentie Atlas Leefomgeving plaats in Den Bosch. Open State organiseerde de werkgroep “Hacking for Sustainability”. Binnen de thema’s gezondheid, geluid, agrarisch en energie vroegen we naar datavragen/behoeften uit het veld die we kunnen inzetten voor de volgende competitie. Dit is wat de deelnemers aangaven:

Behoefte 1: Zelf data toevoegen aan je (recreatie) app
Recreatie is een breed begrip. De een houdt van fietsen, de ander van surfen, de een zoekt graag de stilte op, de ander duikt liefst de drukte in. Voor verschillende vormen van recreatie moet je nu vaak per type recreatie zoeken.

Behoefte 2: Data in 1 interface als open data
Wandel, en fiets knooppunten zijn nog niet in één interface te raadplegen. Zo komt het regelmatig voor dat nieuwe snelwegen worden aangelegd dwars door een wandelroute omdat er geen goede informatie uitwisseling is.

Onder de groep die de vragen uit de agrarische hoek besprak werd veel behoefte geuit aan verbinding. Door betere communicatie kun je overlast voorkomen en weet je wat er bij een boer te doen is.

Behoefte 3: Doelgroepen verbinden (Boeren verbinden aan recreanten)
Op boerderijen zijn er vaak leuke dingen te doen en te zien. Wanneer er gemakkelijk contact wordt gemaakt tussen boeren en recreanten kan er bijvoorbeeld over seizoensactiviteiten worden gecommuniceerd. Kinderen kunnen komen kijken als de koeien voor het eerst in de wei gaan, of helpen aardbeien plukken.

Behoefte 4: Meldingssystemen om overlast te verminderen
Contact tussen boer en burger kan zorgen voor betere kennis van de boerenkalender, zodat er rekening gehouden worden met overlast (zoals bijvoorbeeld stank in het mestseizoen).

Behoefte 5: Open data als kans om kennis (over energie) te delen.
In het groepje over energie klonk de behoefte aan toepassingen die slim energiegebruik bevorderen. Bijvoorbeeld: Weersvoorspelling koppelen aan duurzaamheidsdata. “Beste KNMI: Moet ik nu mijn wasmachine aanzetten?”

Behoefte 6: Inzicht in (energie)potentie
Zowel de boerengroep als de energiegroep had behoefte aan inzicht in waar potentie ligt. Energieopwekking kan niet bij mij, maar wel bij mijn buurman. Of, ik ben een zorgboerderij, maar de boerderij 2 km verder heeft ook een kinderopvang, of: in dat gedeelte van de stad liggen heel veel onbenutte platte daken, die smeken om zonnepanelen! 

Behoefte 7: Kunnen we de informatie uit de atlas omzetten in begrijpelijke informatie
Op het gebied van geluid is er door Alterra en Johan Sliggers al een prachtig initiatief ontwikkeld dat complexe geluidsdata omzet in simpele kleurlabels en deze aanbiedt aan eindgebruikers. Een letterlijke vertaling van duurzaamheidslabels. Kan dit worden voortgezet? Kan deze aanpak en de bijbehorende data in andere toepassingen worden gebruikt? En zijn er andere data die op een dergelijke manier begrijpelijk gemaakt kunnen worden voor een breed publiek?

Alle inzendingen op een rij

Van zwart naar groen
http://www.vanzwartnaargroen.nl. De app ‘Van zwart naar groen’ is een tool waarmee de gebruiker een overzicht krijgt van de Nederlandse energieproductie. Vervolgens kunnen bezoekers met de app energiecentrales met niet‑hernieuwbare brandstof deactiveren en de resultaten aan CO2 uitstoot te zien. Het andere resultaat van het deactiveren is natuurlijk dat de hoeveelheid opgewekte energie ook daalt. Om deze verminderde opwekking op te vangen kunnen er windmolens, zonnepanelen of misschien wel een andere effectievere oplossing bijgeplaatst worden.

Door dit te doen kan het de gebruiker duidelijk worden hoeveel er moet veranderen om een duurzamere energieproductie te bewerkstelligen. Iets wat zeer actueel is met de recente klimaattop in Parijs, de klimaatparade in Amsterdam en de nieuwe samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks om echt actie te ondernemen.

OVfietsuitje 
http://www.ovfietsuitje.nl. Plan een milieubewust fietsuitje! OV‑FietsUItje is een app waarmee mensen een station kunnen uitzoeken om vanuit daar een route te plannen om met de OVFiets de omgeving te verkennen. Op dit moment zitten er 4 ANK datasets in. Dit moet gezien worden als een illustratie van de mogelijkheden van de app, er komen natuurlijk nog meer ANK datasets in aanmerking. Omdat het plannen van de routes via Google Maps verloopt, behoort het ook tot de mogelijkheden om ook plekken zoals restaurants en winkels te koppelen, om zo je uitje helemaal compleet te maken.

Screen Shot 2016-01-14 at 19.19.48

 

Vind de rust
http://gerts.github.io/VindDeRust/index.html Ben je de drukte tijdens een zaterdagmiddag shoppen in het centrum van Den Haag zat? Ken je de stad niet en weet je niet waar je een rustig pekje kunt vinden om even bij te komen van alle chaos? De VindDeRust app helpt! Met deze app ben je maar een paar klikken verwijderd van een bankje, in het groen in stilte. Dit allemaal op loop afstand van je huidige locatie. Vind De Rust! De Rust was nog nooit zo dichtbij..

De app is in deze prototype fase alleen als een webapplicatie te gebruiken. Het plan is uiteindelijk om er een app van te maken en verder uit te werken zoals de screenshot hieronder. VindDeRust maakt gebruik van ANK en OSM data om rustige plekken in de stad (en heel Nederland) te vinden. Op het scherm zijn per locatie drie bolletjes (parameters) te zien met de tekst “stilte”, “zitten” en “groen”. De grootte van het bolletje geeft de mate van de parameter weer: hoe groter het bolletje hoe beter de waarde van de parameter m.b.t. de rust ervaring. Je kunt ook zelf informtie opvragen voor elke locatie door met de muis op de kaart te klikken. Het vinden van de Rust is slechts een toepassing. Je zou de app bijvoorbeeld ook kunnen maken om pleintjes in steden te vinden met veel kroegen.

4_vindderust_volledig_ontwerp

Meet my Amsterdam

De App Meet My Amsterdam moet op aansprekende wijze de brug bouwen tussen toerisme en stad, regio en land. Uit ons onderzoek is gebleken dat er vanuit diverse belangen wordt gedacht over het vraagstuk rondom toerisme en de (huidige en toekomstige) ontwikkelingen. Met de App willen we een integraal antwoord geven op deze (lokale en landelijke) vraagstukken. Een aantal antwoorden die we met de App willen geven zijn: slimme inzet van de data (bezienswaardigheden en activiteiten) onderliggend van de Atlas Natuurlijk Kapitaal ten behoeve van toerisme, spreiding van toerisme over de stad en land (o.a. leefbaarheid van de stad), lokale inwoner(s) betrekken bij toerisme (sociaal) en economische activiteiten ontwikkelen voor lokale ondernemers.

Screen Shot 2016-01-14 at 19.37.08

Boer en Waarneming
Boer & Bunder is een applicatie die open data visualiseert op perceelsniveau. De app toont voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland een aantal open datasets. Een bunder is een oude oppervlaktemaat voor een hectare. Met de app kan een akkerbouwer met één klik beschikbare open data over zijn percelen oproepen. Boeren kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en een Boer & Bunder profiel aanmaken. Ook kunnen zij eventueel extra data toevoegen. Alle zoekresultaten binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen.  Voor de app competitie werd een concept ingediend om Boer en Bunder te combineren met Waarneming.nl en dit te integreren binnen de Boer en Bunder website.

Screen Shot 2016-01-14 at 19.41.15

Nature Record
Gis viewer voor diverse kaarten. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimalcities.naturerecord
6_NatureCord