Category Archives: datablog

Gastblog Eric Terlien, Zuid-Holland

 

De Provincie Zuid-Holland is zich bewust van de waarde en de meerwaarde van open data. Open data zien wij als onderdeel van een transparante en open provincie. Als provincie is het van belang en heeft het een meerwaarde om informatie te delen met de maatschappij. In het geval van een gelijke informatiepositie is de samenwerking met partners en de participatie van partners optimaal. De Provincie Zuid-Holland heeft daarom niet het ‘nee, tenzij’ maar het ‘ja, tenzij’ als open databeleid. Wij ontsluiten niet alleen onze data, wij zoeken ook de markt en onze partners op en wij proberen in te spelen op de marktvraag. Een voorbeeld daarvan is onze deelname aan de app-competitie Hacking for Sustainability.

ericDe thema’s van de app-competitie zijn erg toepasselijk voor de provincie. Wat betreft het thema gezondheid hebben wij indirecte data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit en recreatie. Onze data is erg treffend voor de thema’s energie, geluid, agrarisch en ruimte. Op het gebied van energie hebben wij data over onder andere lantaarnpalen, bedrijventerreinen en locaties voor warmte- en koudeopslag. Op het gebied van geluid kun je denken aan zowel geluidszonering voor industrieterreinen als stiltegebieden in de natuur. Wat het onderwerp ruimte betreft heeft de provincie tal van taken en datasets. Om aan te sluiten op de andere thema’s stellen wij de data van de bebouwde en bewoonde gebieden beschikbaar. Op agrarisch gebied stellen wij onder andere de boerenweggetjes en de toegankelijkheid voor tractoren ter beschikking. Als jullie het waardevol vinden, kunnen wij jullie in contact brengen met inhoudelijk experts, op verschillende thema’s.

De data die wij speciaal voor Hacking for Sustainability ter beschikking hebben gesteld is hier te vinden. Onze geodata ontsluiten wij actief via het Provinciaal Georegister, daar kunnen jullie nog veel meer data vinden. Onze niet-geodata ontsluiten wij via het DataplatformNL. Daar kunnen jullie ook data vinden van andere overheden. Wij beseffen ons dat er een kloof is, die wel steeds kleiner wordt, tussen de geowereld en de wereld van de programmeurs. Wij kijken uit naar de bruggen die op dit terrein gebouwd worden.

Wij dagen jullie graag uit om onze data in een applicatie te integreren. Provincie Zuid-Holland stelt dan ook een prijs ter beschikking voor de beste applicatie waarin Zuid-Hollandse data in is geïntegreerd. Daarnaast juichen wij een app met maatschappelijke meerwaarde toe. Graag denken we met jullie mee tijdens de volgende meetup, op 8 september van 16:00-18:00. Dan ontmoeten wij elkaar op een bijzondere locatie bij het provinciehuis in Den Haag.

Graag tot dan en heel veel succes bij het bedenken en uitwerken van de applicaties. Heb je vragen, opmerkingen of wil je even je gedachten of ideeën uitwisselen, spreek me dan aan op Gitter of neem dan contact op: eag.terlien@pzh.nl.

 

 

Vind ons op Gitter

Afgelopen donderdag zijn we officieel van start gegaan met Hacking for Sustainability 2. Tijdens de meetup waren alle ingrediënten voor een goede start aanwezig: data, developers, designers, ideeen mensen en een heleboel support 🙂 In deze blog een kleine recap en een uiteenzetting van de kanalen zodat jullie elkaar makkelijk kunnen vinden. 

We hebben al gehoord over de eerste prachtige projecten zoals dat George Anadiotis (bekijk hier zijn presentatie over environmental open data) of van Thijs Middeldorp van The Parliament of Things en natuurlijk winnaars www.vanzwartnaargroen.nl­ van Ruben Daas en Mitchell van Eijgen en Vind de Rust van o.a. Laura Hondshorst die allen op de Meetup waren. We hoorden ook programmeurs die meer ervaring op willen doen, mensen met uitgebreide kennis over milieuzaken die iets moois willen maken en ambtenaren van Atlas Leefomgeving en Provincie Zuid-Holland die dromen van data die hergebruikt worden. Kortom: een rijk netwerk om een app-competitie mee te starten!

IMG_1251Zoek elkaar op via Gitter!
Onze inzet is dat er zoveel mogelijk mensen op een makkelijke manier met de data kunnen werken, en wij helpen je graag aan wat je nodig hebt. We hebben een aantal kanalen ingericht zodat je andere sustainable hackers makkelijk kunt vinden. Deel vooral je vragen en ideeen op een van onze platforms, zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. Zoek elkaar op! Gitter is hiervoor een ideaal platform. Gebruik dit bij voorkeur om elkaar online aan te spreken.

Hier nog even alle kanalen op een rij.

Presentaties
Kijk de presentaties hier terug

Agenda

Tot snel!

Nieuwe ronde, nieuwe data!

Screen Shot 2016-05-12 at 14.58.27

Goed nieuws! In juni gaan we van start met een nieuwe Hacking for Sustainability. Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van toffe datasets. Wat we alvast kunnen zeggen: We gaan breder kijken dan naar de data uit Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal alleen. Zijn er data die wat jou betreft open moeten op het gebied van duurzaamheid (energie, geluid, wonen, agrarisch of gezondheid)? Let us know at corline(at)openstate.eu!