Over ons

logo small

#hackingforsustainability
De app-competitie Atlas Natuurlijk Kapitaal is een project van Open State Foundation in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over de competitie, neem contact op met Corline van Es.

Atlas Leefomgeving
De Atlas leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving.  Het gaat om milieuthema’s die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderwerpen zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt gemakkelijk zelf kaarten kiezen en vaak tot op buurtniveau inzoomen. Soms kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt ook de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de onderwerpen te duiken.

Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
ANK is het platform voor informatie over ons natuurlijk kapitaal. Denk daarbij aan alle diensten die de natuur ons levert. Op ANK vind je informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland voor ons dagelijks leven en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden. Het doel: dat we duurzaam gebruik kunnen maken van de waarden die onze omgeving ons biedt. Voor meer informatie over Atlas Natuurlijk Kapitaal neem contact op met het RIVM.

Provincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland is zich bewust van de waarde en de meerwaarde van open data. Ze doet daarom met veel enthousiasme mee aan Hacking for Sustainability en heeft verschillende datasets beschikbaar gesteld. De meeste open data van Zuid-Holland kunt u downloaden via het provinciaal georegister of via Staat van Zuid-Holland. Er zijn ook open data die als losse bestanden te downloaden zijn. Lees ook de gastblog van Eric Terlien en 3 uitgelichte datasets van de Provincie.

Open State
Open State Foundation is een non-profit organisatie op het gebied van digitale transparantie. Open State werkt samen met overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een slimmere samenleving. Wij maken ons sterk voor het ontsluiten van meer (overheids)informatie als open data. Wij richten ons daarbij op informatie over politiek & bestuur en uit de onderwijs-, cultuur- en zorgsector.