Prachtige inzendingen voor HFS2

Pestinfo is de winnaar van hacking for sustainability 2. De site bestaat uit een  API die data van vier overheidsorganisaties bevat (waterschappen, rivm, ctgb, cbs) die in een gebruiksvriendelijke api bij elkaar zijn gebracht. Daarnaast is er een demo gemaakt waarmee voorbeelden voor gebruik van de data worden gepresenteerd. Doel is  burgers en milieu- en consumentenorganisaties die zich zorgen maken over bestrijdingsmiddelen te ondersteunen met tools waarmee problemen kunnen worden aangetoond en geïllustreerd. 

De tweede prijs ging naar Subsight, een tool waarmee inzicht gegeven wordt wie subsidies ontvangen. Voor de competitie waren subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, Horizon 2020 en provincie Zuid-Holland in kaart gebracht.

Een gedeelde derde prijs ging naar Hier of Daar, – een spel voor kinderen van 6 tot 8 jaar, waarmee ze op een speelse manier meer leren over hun leefomgeving, gebruik makend van open datagegevens. Deze tool is niet alleen in te zetten als eduactietool maar kan ook bijvoorbeeld als participatiemiddel ingezet worden.

Schermafbeelding 2016-11-25 om 18.55.00Ook een derde prijs kreeg AirSense, een ingenieus netwerk voor luchtkwaliteitsmonitoringssysteem dat gericht is op het inzetten van relatief goedkope meet apparatuur dat op lange afstanden en
met grote dichtheid kan meten. Het netwerk is klaar om te starten en AirSense zoekt partners! 

Eervolle vermeldingen gingen naar Kansen op duurzaamheid langer wonen een mooie data analyse die inzicht geeft in waar woonbehoeften van ouderen zich heen bewegen

Sportlocaties: een visualisatie door het team van Duic data, die in Utrecht in kaart hebben gebracht wat de gemiddelde afstand tot een sportlocatie is.

En ten slotte een zeer bijzondere vermelding voor Bodem App, een app die voor toezichthouders inzichtelijk maakt waar overtredingen plaatsvinden. De app wordt op verschillende andere thema’s ook ontwikkeld zoals op het gebied van asbest en grondbanken, ontwikkelingen zijn te volgen via @ODNZKG op twitter en de website. De jury prees het pionierschap van het team.

We zijn ontzettend trots op deze prachtige inzendingen. Alle deelnemende partijen zijn in opstartfase van hun project en zoeken naar partners, financiers en gebruikers. Bent geinteresseerd in één van de toepassingen, neem dan contact met ze op! Een uitgebreidere omschrijving van alle inzendingen en hun next steps volgt zeer spoedig op deze site!