Author Archives: corline

3 datasets Provincie Zuid-Holland uitgelicht

Heb je al naar de data van Provincie Zuid-Holland gekeken? In zijn blog noemt Eric Terlien een aantal toffe datasets. De volledige lijst inclusief downloadlinks vind je in onze data store. Hieronder lichten we een drietal datasets uit.

Het Luchtkwaliteit Langs Wegen bestand toont de gemeten PM10 en NO2 waardes voor de periode 2009 – 2015. Het bestand bevat 441 124 metingen!

Screen Shot 2016-08-03 at 11.51.01

In het bestand Wandelroutenetwerk vind je alle wandelpaden in de provincie.

Screen Shot 2016-08-03 at 11.51.08

De dataset Ommetjes en Boerenlandpaden toont “geheime” paden en wegen die doorgaans niet in autonavigatiesystemen zitten. Ideaal voor het vinden van rustige wandel- en recreatiepaden.

Screen Shot 2016-08-03 at 11.51.15

Je vindt deze datasets en meer in de Open State dataplatform.

Op CARTO vind je een live-preview de deze datasets.

Screen Shot 2016-08-03 at 11.58.42

Wie, o, wie vindt de gezondste en veiligste wandelroutes van Zuid-Holland? Welke wijk heeft de schoonste lucht? In welk gebied is de luchtkwaliteit het meest verbeterd ten opzicht van 2009?

Heb je vragen of opmerkingen over de data van de Provincie? Stel ze aan de community in onze openbare chat kanaal. Eric en zijn collega Bart zijn er ook!

Happy hacking en tot snel bij de Meetups!

Sustainable hacking events coming up

 

Beste Sustainable Hackers,

Sommigen van jullie zijn wellicht nog volop met vakantie, maar wij staan weer midden in de Sustainable Hacking! De komende tijd staan er een aantal activiteiten op de rol:

Gastblog Eric Terlien, Zuid-Holland

 

De Provincie Zuid-Holland is zich bewust van de waarde en de meerwaarde van open data. Open data zien wij als onderdeel van een transparante en open provincie. Als provincie is het van belang en heeft het een meerwaarde om informatie te delen met de maatschappij. In het geval van een gelijke informatiepositie is de samenwerking met partners en de participatie van partners optimaal. De Provincie Zuid-Holland heeft daarom niet het ‘nee, tenzij’ maar het ‘ja, tenzij’ als open databeleid. Wij ontsluiten niet alleen onze data, wij zoeken ook de markt en onze partners op en wij proberen in te spelen op de marktvraag. Een voorbeeld daarvan is onze deelname aan de app-competitie Hacking for Sustainability.

ericDe thema’s van de app-competitie zijn erg toepasselijk voor de provincie. Wat betreft het thema gezondheid hebben wij indirecte data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit en recreatie. Onze data is erg treffend voor de thema’s energie, geluid, agrarisch en ruimte. Op het gebied van energie hebben wij data over onder andere lantaarnpalen, bedrijventerreinen en locaties voor warmte- en koudeopslag. Op het gebied van geluid kun je denken aan zowel geluidszonering voor industrieterreinen als stiltegebieden in de natuur. Wat het onderwerp ruimte betreft heeft de provincie tal van taken en datasets. Om aan te sluiten op de andere thema’s stellen wij de data van de bebouwde en bewoonde gebieden beschikbaar. Op agrarisch gebied stellen wij onder andere de boerenweggetjes en de toegankelijkheid voor tractoren ter beschikking. Als jullie het waardevol vinden, kunnen wij jullie in contact brengen met inhoudelijk experts, op verschillende thema’s.

De data die wij speciaal voor Hacking for Sustainability ter beschikking hebben gesteld is hier te vinden. Onze geodata ontsluiten wij actief via het Provinciaal Georegister, daar kunnen jullie nog veel meer data vinden. Onze niet-geodata ontsluiten wij via het DataplatformNL. Daar kunnen jullie ook data vinden van andere overheden. Wij beseffen ons dat er een kloof is, die wel steeds kleiner wordt, tussen de geowereld en de wereld van de programmeurs. Wij kijken uit naar de bruggen die op dit terrein gebouwd worden.

Wij dagen jullie graag uit om onze data in een applicatie te integreren. Provincie Zuid-Holland stelt dan ook een prijs ter beschikking voor de beste applicatie waarin Zuid-Hollandse data in is geïntegreerd. Daarnaast juichen wij een app met maatschappelijke meerwaarde toe. Graag denken we met jullie mee tijdens de volgende meetup, op 8 september van 16:00-18:00. Dan ontmoeten wij elkaar op een bijzondere locatie bij het provinciehuis in Den Haag.

Graag tot dan en heel veel succes bij het bedenken en uitwerken van de applicaties. Heb je vragen, opmerkingen of wil je even je gedachten of ideeën uitwisselen, spreek me dan aan op Gitter of neem dan contact op: eag.terlien@pzh.nl.